Em bé sơ sinh 23 ngày tuổi đã biết gọi tiếng 'mẹ' rõ ràng, cả gia đình sửng sốt

Xuất bản 2 tháng trước

Chủ đề:

Bình luận