Những BẤT CẬP của việc đặt TAXI thí điểm khiến cho người dân Sài Gòn KHÓ CHỊU và KHÔNG SỬ DỤNG.

Theo dõi
LOVETV

28067 theo dõi

Xuất bản 12 ngày trước

Những BẤT CẬP của việc đặt TAXI thí điểm khiến cho người dân Sài Gòn KHÓ CHỊU và KHÔNG SỬ DỤNG.

Chủ đề: Giải Trí mới

Xem thêm

Bình luận