Thời tiết cuối ngày 11/02/2019: Nắng nóng cục bộ ở Tây Nguyên và Nam bộ | VTC14

Theo dõi
VTC14

5327 theo dõi

Xuất bản 5 tháng trước

VTC14 | Sự bao phủ của áp cao cận nhiệt đới sẽ tiếp tục gây ra dòng giáng tác động đến thời tiết khu vực này. Hệ quả của tác động của dòng giáng là trời quan...

Chủ đề: VTC14

Xem thêm

Bình lu