Nguy cơ cháy nổ do thắp hương, đốt vàng mã ngày Tết | VTC14

Theo dõi
VTC14

4214 theo dõi

Xuất bản 2 tháng trước

VTC14 | NGUY CƠ CHÁY NỔ DO THẮP HƯƠNG, ĐỐT VÀNG MÃ NGÀY TẾT Những ngày tết cũng là thời điểm cao điểm tại các làng nghề truyền thống, đặc biệt là tại các làn...

Chủ đề: VTC14

Xem thêm

Bình luận