Thời tiết biển 03/02/2019:Hải Phòng ra đảo Bạch Long Vĩ tiếp tục thuận lợi trong ngày hôm nay| VTC14

Theo dõi
VTC14

4214 theo dõi

Xuất bản 2 tháng trước

VTC14 |Gió hoạt động với cường độ ở dưới mức cấp 4, tình trạng biển bình thường cùng những con sóng chỉ cao từ khoảng 0.75 đến 1.75m. Chỉ có một điều đáng lư...

Chủ đề: VTC14

Xem thêm

Bình luận