Tết ở vùng thiên tai | VTC14

Theo dõi
VTC14

3663 theo dõi

Xuất bản 8 ngày trước

VTC14 | TẾT Ở VÙNG THIÊN TAI Cùng chung niềm vui đón tết với người dân cả nước, huyện Mường Lát tỉnh Thanh Hóa cũng đang triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ tr...

Chủ đề: VTC14

Xem thêm

Bình luận