Thời tiết biển 31/01/2019: Gió trên vịnh Bắc bộ cấp 4-5 | VTC14

Theo dõi
VTC14

4532 theo dõi

Xuất bản 3 tháng trước

VTC14 | Chiều nay, miền Bắc lại đón thêm một đợt không khí lạnh mới. Tuy cường độ của đợt khí lạnh lần này được dự báo là không mạnh nhưng nó cũng làm thay đ...

Chủ đề: VTC14

Xem thêm

Bình luận