Băng tan mở ra tuyến đường biển mới ở Bắc cực | VTC14

Theo dõi
VTC14

4998 theo dõi

Xuất bản 7 tháng trước

VTC14 | BĂNG TAN MỞ RA TUYẾN ĐƯỜNG BIỂN MỚI Ở BẮC CỰC Tình trạng biến đổi khí hậu và nhiệt độ toàn cầu tăng cao đang làm băng ở Bắc Cực thu hẹp nhanh chóng. ...

Chủ đề: VTC14

Xem thêm

Bình luận