Hạ Long xây dựng thành phố du lịch không khói thuốc lá | VTC14

Theo dõi
VTC14

4999 theo dõi

Xuất bản 7 tháng trước

VTC14 | Để công tác phòng chống tác hại thuốc lá có hiệu quả sâu rộng hơn, Việt Nam đang xây dựng những thành phố du lịch không khói thuốc. 4 thành phố được ...

Chủ đề: VTC14

Xem thêm

Bình luận