Hàng loạt trẻ sơ sinh ở Pháp chào đời mà không có tay| VTC14

Theo dõi
VTC14

4999 theo dõi

Xuất bản 7 tháng trước

VTC14 |HÀNG LOẠT TRẺ SƠ SINH Ở PHÁP CHÀO ĐỜI MÀ KHÔNG CÓ TAY Câu chuyện về những em bé sơ sinh ở Pháp chào đời mà không có tay hoặc cánh tay trong câu chuyện...

Chủ đề: VTC14

Xem thêm

Bình luận