Đổi tiền USD ở đâu để không bị phạt?| VTC14

Theo dõi
VTC14

5312 theo dõi

Xuất bản 8 tháng trước

VTC14 |ĐỔI TIỀN USD Ở ĐÂU ĐỂ KHÔNG BỊ PHẠT? Hiện nay, hầu hết cơ sở kinh doanh, tiệm vàng đều không được cấp phép mua, bán ngoại tệ mà chủ yếu vẫn là tự phát...

Chủ đề: VTC14

Xem thêm

Bình luận