Dân Hà Nội sống mòn bên “bể phốt lộ thiên” cải tạo 6 năm không xong| VTC14

Theo dõi
VTC14

5312 theo dõi

Xuất bản 8 tháng trước

VTC14 |DÂN HÀ NỘI SỐNG MÒN BÊN “BỂ PHỐT LỘ THIÊN” CẢI TẠO 6 NĂM KHÔNG XONG Hàng chục năm nay, người dân sống gần mương Thụy Khuê (quận Tây Hồ, Hà Nội) giống ...

Chủ đề: VTC14

Xem thêm

Bình luận