Người thuê nhà hưởng lợi từ cách tính điện mới| VTC14

Theo dõi
VTC14

5310 theo dõi

Xuất bản 8 tháng trước

VTC14 |NGƯỜI THUÊ NHÀ HƯỞNG LỢI TỪ CÁCH TÍNH ĐIỆN MỚI Đa phần người đi thuê phải chấp nhận bỏ số tiền cao hơn rất nhiều so với quy định của nhà nước. -------...

Chủ đề: VTC14

Xem thêm

Bình luận