32 người được thưởng nóng khi phát hiện đổ rác, tè bậy| VTC14

Theo dõi
VTC14

4488 theo dõi

Xuất bản 6 tháng trước

VTC14 |32 NGƯỜI ĐƯỢC THƯỞNG NÓNG KHI PHÁT HIỆN ĐỔ RÁC, TÈ BẬY Tại để giảm thiểu nạn đổ rác thải, tiểu bậy, chính quyền một số phường ở quận Tân Phú – TP HCM ...

Chủ đề: VTC14

Xem thêm

Bình luận