Siêu bão lớn nhất 50 năm qua đổ bộ vào Mỹ| VTC14

Theo dõi
VTC14

4488 theo dõi

Xuất bản 6 tháng trước

VTC14 |SIÊU BÃO LỚN NHẤT 50 NĂM QUA ĐỔ BỘ VÀO MỸ Vào ngày hôm qua, siêu bão Yutu đã đổ bộ vào lãnh thổ nước Mỹ. Với sức tàn phá mạnh mẽ, Yutu sẽ trở thành cơ...

Chủ đề: VTC14

Xem thêm

Bình luận