Hà Nội: Mặc 'hở hang, phản cảm' sẽ bêu tên

Theo dõi
VTC1

4035 theo dõi

Xuất bản 8 tháng trước

Theo dự thảo Quy tắc ứng xử nơi công cộng, người dân "không nên mặc trang phục không phù hợp thuần phong mỹ tục, gây phản cảm”, nếu vi phạm sẽ bị nhắc nhở, phê bình công kha

Chủ đề: VTC1

Xem thêm

Bình luận