Thử dùng Kriknak đi hỗ trợ Rừng (ROAMER) bị Team chửi cho SML và cái kết MVP Liên Quân Mobile

Xuất bản 11 ngày trước

Thử dùng Kriknak đi hỗ trợ Rừng (ROAMER) bị Team chửi cho SML và cái kết MVP Liên Quân Mobile

Chủ đề: Mobile MOBA Việt

Xem thêm

Bình luận