NỘM RAU MÁ

Xuất bản 8 tháng trước

Ăn chua chua, hăng hăng, giòn giòn, dai dai. Túm lại, vẫn còn đang thiếu Thịt Gác Bếp xé nhỏ rắc lên trên, hoặc nhiều vùng còn cho Giò lên nữa. Để hôm tới, t...

Chủ đề: Săn bắt và hái lượm

Xem thêm

Bình luận