Đàm Vĩnh Hưng Từ Chối Làm Huấn Luyện Viên The Voice 2018

Xuất bản 10 tháng trước

Ngay sau khi trở về từ chuyến lưu diễn Nhật Bản, Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ lý do từ chối ghế huấn luyện viên The Voice 2018.

Chủ đề: Public Media

Xem thêm

Bình luận