XIN CHÀO ANH BẠN NHỎ | Bản Nhỏ • Tập 1

Xuất bản 10 tháng trước

Nửa năm ở phố, nửa năm lang thang những bản làng Tây Bắc. Tôi có nhiều bạn, đặc biệt là lũ nhỏ :)

Chủ đề: Săn bắt và hái lượm

Xem thêm

Bình luận