NẤU CƠM BÊN SUỐI • Tập 5 - Bắt Cá Suối 2017

Xuất bản 11 tháng trước

Cá bắt dưới suối, rau Dớn vặt trong rừng, hoa Chuối cũng lấy ngay tại cánh rừng bên cạnh, anh em chúng tôi chỉ cần mang theo gạo, muối, Mắc Khén, Hạt Dổi và....

Chủ đề: Săn bắt và hái lượm

Xem thêm

Bình luận