ĂN CƠM VỚI MUỐI • Tập 4 - Bắt Cá Suối 2017

Xuất bản 9 tháng trước

Sáng hôm nay, anh em chúng tôi tiếp tục vượt 1 chặng đường nữa. Đường cực kì khó đi, nguy hiểm...thức ăn không có, thôi, ăn tạm cơm trắng với muối cho đỡ đói...

Chủ đề: Săn bắt và hái lượm

Xem thêm

Bình luận