Em Gái Mưa - Hương Tràm, Hiển Vinh | Yeah1 Acousic Live

Xuất bản 1 năm trước

Hương Tràm song ca Em Gái Mưa cùng người chiến thắng cuộc thi EGM Cover Contest - Hiển Vinh tại Yeah1 Acoustic Live.

Chủ đề: YEAH 1

Xem thêm

Bình luận