Chào mừng đến MyClip,
một mạng xã hội video
do Viettel cung cấp

MyClip là nơi để người dùng có thể tải lên (upload), xem, chia sẻ (share), thêm vào mục yêu thích (like), bình luận về video (comment), theo dõi người dùng khác (follow)

KHÔNG GIỚI HẠN LƯU LƯỢNG DATA TỐC ĐỘ CAO VIETTEL. Myclip có hàng trăm nghìn video đặc sắt, hấp dẫn (Yan; Yeah1; KemxoiTV; Sao Nhập ngũ; Bạn muốn hẹn hò…)