My Clip

Giới thiệu Điều khoản dịch vụ Quy chế hoạt động

Trợ giúp

Chính sách riêng tư Liên hệ

Tải App

Mới nhất

04:47
Thêm vào danh sách phát
Thêm vào xem sau
Chia sẻ
Thêm vào
Tạo playlist mới
Câu đố vui cho bé các loại trái cây phát triển tư duy cho trẻ | dạy bé học nói quả tiếng Việt 2 Giáo Dục Trẻ Em ECE
117 lượt xem 1 tháng trước
11:00
Thêm vào danh sách phát
Thêm vào xem sau
Chia sẻ
Thêm vào
Tạo playlist mới
Learn the number one for kids with Lego puzzle game | color puzzle games for kids | ECE channel 2 Giáo Dục Trẻ Em ECE
60 lượt xem 1 tháng trước
03:07
Thêm vào danh sách phát
Thêm vào xem sau
Chia sẻ
Thêm vào
Tạo playlist mới
Bé vui học toán mầm non: dạy bé học toán phép cộng trong phạm vi 10 thẻ dot | Giáo dục trẻ em ECE 2 Giáo Dục Trẻ Em ECE
78 lượt xem 1 tháng trước
13:07
Thêm vào danh sách phát
Thêm vào xem sau
Chia sẻ
Thêm vào
Tạo playlist mới
Bé học từ vựng tiếng anh cho trẻ em theo chủ đề các môn thể thao bằng Tiếng Anh | Sports cards P1 Giáo Dục Trẻ Em ECE
58 lượt xem 2 tháng trước
10:51
Thêm vào danh sách phát
Thêm vào xem sau
Chia sẻ
Thêm vào
Tạo playlist mới
Từ vựng tiếng anh theo chủ đề đồ dùng trong gia đình | Dạy bé học nói đồ vật tiếng anh | ECE channel Giáo Dục Trẻ Em ECE
71 lượt xem 2 tháng trước
10:19
Thêm vào danh sách phát
Thêm vào xem sau
Chia sẻ
Thêm vào
Tạo playlist mới
Dạy bé nhận biết các loại quả bằng tiếng Anh | bé học hoa quả giúp bé thông minh sớm | ECE channel 1 Giáo Dục Trẻ Em ECE
70 lượt xem 2 tháng trước
10:48
Thêm vào danh sách phát
Thêm vào xem sau
Chia sẻ
Thêm vào
Tạo playlist mới
Bé học tiếng Anh qua âm nhạc nghệ thuật | Từ vựng tiếng anh cho trẻ em theo chủ đề âm nhạc | ECE Giáo Dục Trẻ Em ECE
44 lượt xem 2 tháng trước
10:57
Thêm vào danh sách phát
Thêm vào xem sau
Chia sẻ
Thêm vào
Tạo playlist mới
Glenn Doman flash card Transportations: Dạy bé học nói phương tiện giao thông bằng tiếng Anh | ECE Giáo Dục Trẻ Em ECE
106 lượt xem 3 tháng trước
02:04
Thêm vào danh sách phát
Thêm vào xem sau
Chia sẻ
Thêm vào
Tạo playlist mới
Dạy bé tập nói tiếng Việt các loại hạt | bé học nói sớm các loại đậu | Giáo dục trẻ em ECE Giáo Dục Trẻ Em ECE
358 lượt xem 4 tháng trước
00:49
Thêm vào danh sách phát
Thêm vào xem sau
Chia sẻ
Thêm vào
Tạo playlist mới
Đọc thơ Yêu mẹ cho bé thiếu nhi | Thơ hay cho bé mầm non Bài thơ Yêu mẹ | Giáo dục trẻ em ECE Giáo Dục Trẻ Em ECE
564 lượt xem 4 tháng trước