My Clip

Giới thiệu Điều khoản dịch vụ Quy chế hoạt động

Trợ giúp

Chính sách riêng tư Liên hệ

Tải App

Xem nhiều

03:19
Thêm vào danh sách phát
Thêm vào xem sau
Chia sẻ
Thêm vào
Tạo playlist mới
Dạy bé học các con vật nuôi trong nhà | tiếng kêu và hình ảnh động vật sống trong gia đình | ECE 2 Giáo Dục Trẻ Em ECE
37K lượt xem 8 tháng trước
03:03
Thêm vào danh sách phát
Thêm vào xem sau
Chia sẻ
Thêm vào
Tạo playlist mới
Dạy bé học nói các con vật sống dưới nước | trẻ tập nói qua hình ảnh các loài động vật | ECE 2 Giáo Dục Trẻ Em ECE
1K lượt xem 6 tháng trước
00:33
Thêm vào danh sách phát
Thêm vào xem sau
Chia sẻ
Thêm vào
Tạo playlist mới
Bài thơ hay cho bé con tàu xanh xanh | Đọc thơ thiếu nhi thơ cho trẻ mầm non | Giáo dục trẻ em ECE Giáo Dục Trẻ Em ECE
1K lượt xem 6 tháng trước
00:49
Thêm vào danh sách phát
Thêm vào xem sau
Chia sẻ
Thêm vào
Tạo playlist mới
Đọc thơ Yêu mẹ cho bé thiếu nhi | Thơ hay cho bé mầm non Bài thơ Yêu mẹ | Giáo dục trẻ em ECE Giáo Dục Trẻ Em ECE
1K lượt xem 6 tháng trước
04:29
Thêm vào danh sách phát
Thêm vào xem sau
Chia sẻ
Thêm vào
Tạo playlist mới
Dạy bé học các con vật nuôi trong nhà | tiếng kêu và hình ảnh động vật sống trong gia đình | ECE 1 Giáo Dục Trẻ Em ECE
1K lượt xem 8 tháng trước
00:46
Thêm vào danh sách phát
Thêm vào xem sau
Chia sẻ
Thêm vào
Tạo playlist mới
Bài thơ cho bé mầm non con gà cục tác lá chanh | Đọc thơ thiếu nhi thơ hay cho trẻ em | ECE channel Giáo Dục Trẻ Em ECE
1K lượt xem 8 tháng trước
00:37
Thêm vào danh sách phát
Thêm vào xem sau
Chia sẻ
Thêm vào
Tạo playlist mới
Bài thơ quả thị cho bé mầm non | Đọc thơ thiếu nhi thơ hay cho bé 2 tuổi | Giáo dục trẻ em ECE Giáo Dục Trẻ Em ECE
1K lượt xem 8 tháng trước
05:56
Thêm vào danh sách phát
Thêm vào xem sau
Chia sẻ
Thêm vào
Tạo playlist mới
Dạy bé học nói con vật tiếng việt | trẻ tập nói sớm qua hình ảnh động vật | bé đọc tên các con vật 1 Giáo Dục Trẻ Em ECE
1K lượt xem 8 tháng trước
02:31
Thêm vào danh sách phát
Thêm vào xem sau
Chia sẻ
Thêm vào
Tạo playlist mới
Các con vật cho bé học | Đố bé con gì đây tiếng kêu và hình ảnh động vật con gà tây| giáo dục trẻ em Giáo Dục Trẻ Em ECE
1K lượt xem 8 tháng trước
10:27
Thêm vào danh sách phát
Thêm vào xem sau
Chia sẻ
Thêm vào
Tạo playlist mới
Bé học tiếng Anh qua động vật | Dạy bé tập nói tên các con vật bằng tiếng anh| Giáo dục trẻ em ECE 3 Giáo Dục Trẻ Em ECE
1K lượt xem 8 tháng trước