My Clip

Giới thiệu Điều khoản dịch vụ Quy chế hoạt động

Trợ giúp

Chính sách riêng tư Liên hệ

Tải App

THEO DÕI

MATCH OF THE DAY

59 theo dõi

Mới nhất

13:11
Thêm vào danh sách phát
Thêm vào xem sau
Chia sẻ
Thêm vào
Tạo playlist mới
ARGENTINA VS BRAZIL 4-3 - HIGHLIGHTS & GOALS RESUMEN & GOLES 2012 HD
68 lượt xem 7 ngày trước
12:17
Thêm vào danh sách phát
Thêm vào xem sau
Chia sẻ
Thêm vào
Tạo playlist mới
Belgium vs Costa Rica 4-1 - All Goals & Extended Highlights - Friendly 2018 HD
101 lượt xem 7 ngày trước
11:24
Thêm vào danh sách phát
Thêm vào xem sau
Chia sẻ
Thêm vào
Tạo playlist mới
AUS 0-3 BRA - All Goals & Extended Highlights - Friendly 2018 HD
36 lượt xem 9 ngày trước
10:59
Thêm vào danh sách phát
Thêm vào xem sau
Chia sẻ
Thêm vào
Tạo playlist mới
FRАNСЕ VS USА 1-1 - HIGHLIGHTS & GOALS RESUMEN & GOLES 2018 HD
36 lượt xem 9 ngày trước
13:20
Thêm vào danh sách phát
Thêm vào xem sau
Chia sẻ
Thêm vào
Tạo playlist mới
SWITZERLAND VS FRANCE 2-5 - HIGHLIGHTS & GOALS RESUMEN & GOLES - WC 2014 HD
25 lượt xem 10 ngày trước
11:44
Thêm vào danh sách phát
Thêm vào xem sau
Chia sẻ
Thêm vào
Tạo playlist mới
Portugal vs Algeria 3-0 - All Goals & Extended Highlights - Friendly 2018 HD - YouTube
121 lượt xem 11 ngày trước
10:24
Thêm vào danh sách phát
Thêm vào xem sau
Chia sẻ
Thêm vào
Tạo playlist mới
Nigeria vs Argentina 2-3 - All Goals & Extended Highlights - WC 2014 HD
83 lượt xem 12 ngày trước
12:35
Thêm vào danh sách phát
Thêm vào xem sau
Chia sẻ
Thêm vào
Tạo playlist mới
GERMANY VS BRAZIL 10-4 - HIGHLIGHTS & GOALS RESUMEN & GOLES 2011-2018 HD
211 lượt xem 13 ngày trước

Xem nhiều nhất

12:37
Thêm vào danh sách phát
Thêm vào xem sau
Chia sẻ
Thêm vào
Tạo playlist mới
АRSЕNАL VS АТLЕТIСО МАDRID 1--1 - HIGHLIGHTS & GOALS RESUMEN & GOLES 2018 HD
348 lượt xem 1 tháng trước
11:28
Thêm vào danh sách phát
Thêm vào xem sau
Chia sẻ
Thêm vào
Tạo playlist mới
Alaves vs Real Madrid 1-7 - All Goals & Extended Highlights RESUMEN & GOLES (Last 2 Matches) HD
336 lượt xem 3 tháng trước
13:08
Thêm vào danh sách phát
Thêm vào xem sau
Chia sẻ
Thêm vào
Tạo playlist mới
R3АL МАDR1D VS ВАY3RN МUN1СН 2--2 - HIGHLIGHTS & GOALS RESUMEN & GOLES 2018 HD
311 lượt xem 1 tháng trước
10:53
Thêm vào danh sách phát
Thêm vào xem sau
Chia sẻ
Thêm vào
Tạo playlist mới
ВАRС3L0NА VS R3АL МАDR1D 2--2 - HIGHLIGHTS & GOALS RESUMEN & GOLES 2018 HD
303 lượt xem 1 tháng trước
13:28
Thêm vào danh sách phát
Thêm vào xem sau
Chia sẻ
Thêm vào
Tạo playlist mới
R0МА VS L1V3RР00L 4-2 - HIGHLIGHTS & GOALS RESUMEN & GOLES 2018 HD
299 lượt xem 1 tháng trước
11:06
Thêm vào danh sách phát
Thêm vào xem sau
Chia sẻ
Thêm vào
Tạo playlist mới
ВR1GНТ0N VS МАNСН3SТЕR UN1ТЕD 1-0 - HIGHLIGHTS & GOALS RESUMEN & GOLES 2018 HD
296 lượt xem 1 tháng trước
12:29
Thêm vào danh sách phát
Thêm vào xem sau
Chia sẻ
Thêm vào
Tạo playlist mới
АТL3ТIС0 МАDR1D VS АRS3NАL 1--0 - HIGHLIGHTS & GOALS RESUMEN & GOLES 2018 HD
293 lượt xem 1 tháng trước
10:35
Thêm vào danh sách phát
Thêm vào xem sau
Chia sẻ
Thêm vào
Tạo playlist mới
МАNСНЕSТЕR UNIТЕD VS АRSЕNАL 2--1 - HIGHLIGHTS & GOALS RESUMEN & GOLES 2018 HD
280 lượt xem 1 tháng trước

Phát tất cả
SẮP XẾP THEO
Mới nhất
Cũ nhất

Thông kê

Đã tham gia ngày:

10,579 Lượt xem

Mô tả